fi
/\/\/\/\/\/\/\/:n lähtökohtana ovat olleet isoisoäidin vaatekaavat, jotka hän tuntemattomasta syystä oli säilönyt lattialautojensa alle. Isoisoäiti käytti kaavapaperinaan sanomalehtiä, jotka nyt kuvaavat maailmaa 100 vuoden takaa. Vaatekaavoja leikannut käsi on katkaissut jutut monesti kesken, tilanteet jäävät auki. /\/\/\/\/\/\/\/ sisältää valikoidun kokoelman kaavoihin tallentuneita lehtitekstejä ja -kuvia. Kirjan kansipaperiin on jäljennetty joukko isoisoäidin kaavoja, joiden avulla lukija voi ommella vaatteita kuten paidan ja pussihousut. 
Julkaistu osana näyttelyäni Air Between Floors
2020
Graafinen suunnittelu: Arja Karhumaa
96 sivua, 
16 x 21,3 cm ja kansipaperi avattuna 84 x 60 cm
Paino: Markprint Oy ja Painotalo Digital Plus Oy
Kirjasidonta: KingBook / Esko Salonen
Omakustanne 
Painos 100 kpl

Työtä on tukenut Taiteen edistämiskeskuksen Visuaalisten taiteiden toimikunta. 
Suomen kirjataiteen komitea valitsi /\/\/\/\/\/\/\/:n vuoden 2020 kauneimpien kirjojen joukkoon.
Myyntipaikat:
Galleria Hippolyte, Helsinki
Myymälä2, Helsinki 

Nide, Helsinki 
Amos Rex Shop, Helsinki
Laitapuoti, Tampere 
Kirjakahvila, Turku 
Lugemik, Tallinn

Booky.fi 


en
/\/\/\/\/\/\/\/ is composed of my great-grandmother’s sewing patterns that she for an unknown reason had stored underneath her floorboards. Great-grandmother used newspapers for the material of her sewing patterns. Now these odd-shaped clippings describe a world some 100 years ago. Many times the hand cutting the patterns for sleeves, pants etc. cut the stories in half – the situations are left open. /\/\/\/\/\/\/\/ includes a selection of texts and images from the sewing patterns. Each fragment is accompanied by an information of the garment and body part it is connected with through sewing. /\/\/\/\/\/\/\/’s dust jacket holds a collection of great-grandmother’s sewing patterns. The reader can use them for sewing clothes such as a shirt and jodhpurs. 
Published in my exhibition Air Between Floors
2020
Graphic design: Arja Karhumaa

96 pages, 16 x 21,3 cm and a dust jacket 84 x 60 cm (unfolded)
Languages: Finnish and Swedish
Printing: Markprint Oy and Painotalo Digital Plus Oy
Book binding: KingBook / Esko Salonen
Self-published 
Edition of 100

The work is supported by Arts Promotion Centre Finland.
The Finnish book art committee selected /\/\/\/\/\/\/\/ in the collection of the most beautiful books of 2020.
Back to Top